Зөгийн бал

Байгалийн цэцэгсийн зөгийн бал 

Хадгалах хугацаа: 2 жил

500 гр

Зөгийн бал

Байгалийн цэцэгсийн зөгийн бал 

Хадгалах хугацаа: 2 жил

300 гр