Уламжлалт аргаар төхөөрсөн хонины мах

- Гуя 2 ширхэг
- Хаа 2 ширхэг
- 4 өндөр хавирга 2 хос
- Нурууны яс 2 хуваасан
- Сүвээний хавирга 2 хос
- Хүзүү 2 хуваасан
- Өвчүү 1 ширхэг
- Асуудаг нуруу 1 ширхэг
- Ахар сүүлний яс 1 ширхэг
- Сээрний яс 2 хуваасан
- Сүүл 1 ширхэг

Хадгалах хугацаа: 21

23 кг