Байцаа Түр хугацаанд гарахгүй

Дундаж кг-ын үнээр тооцсон бөгөөд байцааны жинг хүргэх үед тооцоолон зөрүү үнийг төлнө. 

Ил талбайд тариалсан эрт ургацын байцаа

Хадгалах хугацаа: 5 хоног

1 кг

1190 ₮

Лууван Түр хугацаанд гарахгүй

Сэлэнгэ аймгийн зүүн хараад тариалсан. Монгол лууван 

Хадгалах хугацаа:

500 гр

893 ₮

Сонгино Түр хугацаанд гарахгүй

Сэлэнгэ аймгийн зүүн хараад тариалсан 

Хадгалах хугацаа: 0+4 хэмд 4 хоног

1 кг

1904 ₮

Төмс /Улаан нүдэн Сорт/ Түр хугацаанд гарахгүй

Улаан нүдэн сорт нь хадгалалты илүү даадаг тэсвэр сайтай

Хадгалах хугацаа: 5 хоног

1 кг

1200 ₮

Хүрэн Манжин Түр хугацаанд гарахгүй

Сэлэнгэ аймгийн зүүн хараад тариалсан 

Хадгалах хугацаа: 0+4 хэмд 14 хоног

300 гр

600 ₮

Шар Манжин Түр хугацаанд гарахгүй

Шар Манжин Сэлэнгэ аймгийн Зүүн хараад тариалсан 

Хадгалах хугацаа: 5 хоног

1 кг

1785 ₮