Угтуул Алтай Монгол өндөг Түр хугацаанд гарахгүй

Өндөгний хамгийн үнэ цэнэтэй хэсэг бол шар нь бөгөөд үүнд уураг, өөх, нүүрс ус, эрдэс амин дэмээс гадна бас A, B, D, E амин дэм агуулагдана. Мэдрэлийн болон ураг тархины эд эсийг лецитин хэмээх зайлшгүй чухал бодисоор хамгийн ихээр хангадаг нь өндөг юм.

Хадгалах хугацаа: 7 хоног

10 ш

4200 ₮

Угтуул Алтай Монгол өндөг Түр хугацаанд гарахгүй

Өндөгний хамгийн үнэ цэнэтэй хэсэг бол шар нь бөгөөд үүнд уураг, өөх, нүүрс ус, эрдэс амин дэмээс гадна бас A, B, D, E амин дэм агуулагдана. Мэдрэлийн болон ураг тархины эд эсийг лецитин хэмээх зайлшгүй чухал бодисоор хамгийн ихээр хангадаг нь өндөг юм.

Хадгалах хугацаа: 7 хоног

6 ш

2380 ₮

Угтуул Алтай Монгол өндөг Түр хугацаанд гарахгүй

Өндөгний хамгийн үнэ цэнэтэй хэсэг бол шар нь бөгөөд үүнд уураг, өөх, нүүрс ус, эрдэс амин дэмээс гадна бас A, B, D, E амин дэм агуулагдана. Мэдрэлийн болон ураг тархины эд эсийг лецитин хэмээх зайлшгүй чухал бодисоор хамгийн ихээр хангадаг нь өндөг юм.

Хадгалах хугацаа: 7 хоног

1 ш

357 ₮