Дугуй ааруул Түр хугацаанд гарахгүй

Ааруул нь хүний биед ач тустай ба бүхий л насныхан хэрэглэхэд тохиромжтой органик бүтээгдэхүүн юм. Өөрсдийн гараар үйлдвэрлэсэн, ямар нэгэн хүнсний нэмэлт бүтээгдэхүүн агуулагдаагүй.

Хадгалах хугацаа: 1 сар

500 гр

7500 ₮

Хурууд Түр хугацаанд гарахгүй

Хурууд нь хүний биед ач тустай ба бүхий л насныхан хэрэглэхэд тохиромжтой органик бүтээгдэхүүн юм. Өөрсдийн гараар үйлдвэрлэсэн, ямар нэгэн хүнсний нэмэлт бүтээгдэхүүн агуулагдаагүй.

Хадгалах хугацаа: 1 сар

500 гр

7500 ₮

Цөрөм Түр хугацаанд гарахгүй

Цөрөм нь хүний биед ач тустай ба бүхий л насныхан хэрэглэхэд тохиромжтой органик бүтээгдэхүүн юм. Өөрсдийн гараар үйлдвэрлэсэн, ямар нэгэн хүнсний нэмэлт бүтээгдэхүүн агуулагдаагүй. 

Хадгалах хугацаа: 1 сар

500 гр

7500 ₮

Цөрөм/урт/ Түр хугацаанд гарахгүй

Цөрөм нь хүний биед ач тустай ба бүхий л насныхан хэрэглэхэд тохиромжтой органик бүтээгдэхүүн юм. Өөрсдийн гараар үйлдвэрлэсэн, ямар нэгэн хүнсний нэмэлт бүтээгдэхүүн агуулагдаагүй.

Хадгалах хугацаа: 1 сар

500 гр

7500 ₮