Өргөст хэмх Түр хугацаанд гарахгүй

Энх Шим өвлийн хүлэмжийн аж ахуйд ургуулсан өргөст хэмх.

Хадгалах хугацаа: 0+4 хэмд 5 хоног хадгалах

1 кг

7000 ₮