Сээрний цул мах Түр хугацаанд гарахгүй

Хадгалах хугацаа:

2 кг

22000 ₮

Үхрийн Сээрний таташ Түр хугацаанд гарахгүй

Үхрийн махыг ангилж сээрний хэсгийг машинаар татсан котлет, хийхэд тохиромжтой

Хадгалах хугацаа:

1 кг

14000 ₮

Үхрийн гуяны цул мах Түр хугацаанд гарахгүй

Үхрийн гуяны цул мах 

Хадгалах хугацаа:

1 кг

13000 ₮

Үхрийн жижиглэсэн хавирга Түр хугацаанд гарахгүй

Хадгалах хугацаа: -10-15 хэмд 180 хоног

1 кг

9500 ₮