Зөгийн бал /600гр/

Байгалийн цэцэгсийн цэвэр зөгийн бал.

 

Гарал үүсэл:
Сэлэнгэ аймаг, Баянгол сум, хараа баг, нуурын тохой

Хадгалах хугацаа: 1 жил

600 гр

Зөгийн бал Түр хугацаанд гарахгүй

Байгалийн цэцэгсийн цэвэр зөгийн бал.

 

Гарал үүсэл
Сэлэнгэ аймаг, Баянгол сум, хараа баг, нуурын тохой

Хадгалах хугацаа: 2 жил

140 гр

5500 ₮

Зөгийн бал /400гр/ Түр хугацаанд гарахгүй

Байгалийн цэцэгсийн цэвэр зөгийн бал.

 

Гарал үүсэл
Сэлэнгэ аймаг, Баянгол сум, хараа баг, нуурын тохой

Хадгалах хугацаа: 1 жил

400 гр

10000 ₮