Бүхэл үрийн гурил

Гурван төрлийн гурилыг хүний эрүүл мэндэд тустай найрлагаар шинэчилсэн технологиор савлан хэрэглээнд нэвтрүүлэв. 

Хадгалах хугацаа: 150 дээшгүй хэмд 60%-иас ихгүй чийглэг орчинд 12 сар

555 гр

Гурвалжин будааны гурил

Гурвалжин будааны гурилыг хүний эрүүл мэндэд тустай найрлагаар шинэчилсэн технологиор үйлдвэрлэн хэрэглээнд нэвтрүүлэв. 

Хадгалах хугацаа: 15 градусаас дээшгүй хэмд 60%-иас ихгүй агаарын чийглэг орчинд 12 сар

555 гр

Хөх тарианы талхны гурил

Хөх тарианы гурилыг хүний эрүүл мэндэд тустай найрлагаар шинэчилсэн технологиор үйлдвэрлэн хэрэглээнд нэвтрүүлэв. 

Хадгалах хугацаа: 15 градусаас дээшгүй хэмд 60%-иас ихгүй агаарын чийглэг орчинд 12 сар

555 гр