Байцаа Түр хугацаанд гарахгүй

Хадгалах хугацаа: 0+4 хэмд 14 хоног

1500 гр

1350 ₮

Лууван Түр хугацаанд гарахгүй

Хадгалах хугацаа:

1 кг

1500 ₮

Сонгино Түр хугацаанд гарахгүй

Фузариум, хөгц мөөгөнцөрийн өвчинд тэсвэртэй. Механикаар хураахад тохиромжтой. Алтлаг бор шаргал өнгөтэй, Хадгалалт сайн даана.

Хадгалах хугацаа: 7 хоног

1 кг

1650 ₮

Төмс Түр хугацаанд гарахгүй

Дунд зэргийн таарсан хэмжээтэй, бөөрөнхийдүү, жигдхэн 6-8см хэмжээтэй, хальс сайн, нүд багатай, шар өнгөтэй.

Хадгалах хугацаа: 1 жил

1 кг

900 ₮

Хүрэн Манжин Түр хугацаанд гарахгүй

Хадгалах хугацаа: 0+4 хэмд 14 хоног

1 боодол

1100 ₮

Шар Манжин Түр хугацаанд гарахгүй

Хадгалах хугацаа: 0+4 хэмд 14 хоног

1 кг

1800 ₮