Сүү /Хайрцагтай/

Хадгалах хугацаа: 0+4 хэмд 14 хоног

1 л

Зөөхий Түр хугацаанд гарахгүй

Хадгалах хугацаа: 0+4 хэмд 10 хоног

180 гр

2300 ₮

Зөөхий 400 гр Түр хугацаанд гарахгүй

Хадгалах хугацаа: 0+4 хэмд 10 хоног

400 гр

4200 ₮