Улаан лооль / tomatoes/

Улаан лооль нь цус төлжүүлдэг ач тустай 

Хадгалах хугацаа: 3 хоног

1 кг

Өргөст хэмх Түр хугацаанд гарахгүй

Хадгалах хугацаа:

500 гр

5000 ₮