Төмс

Төмс

Голланд технологийн дагуу эрүүлээр нь хадгалав. 

Хадгалах хугацаа: 7 хоног

2 кг
2500 ₮