Байгалийн цэцэгсийн бал

Байгалийн цэцэгсийн бал

Булган аймгийн Булган сумын байгалийн зэрлэг цэцэгсээс цуглуулсан экологийн цэвэр бал

Хадгалах хугацаа: 3 жил

100 гр
4760 ₮