Чипсэн ааруул

Чипсэн ааруул

Уламжлалт аргаар боловсруулж Чимс хэлбэрт оруулсан. 

Хадгалах хугацаа:

550 гр
9500 ₮