Хээтэй ааруул

Хээтэй ааруул

Уламжлалт аргаар боловсруулж чамин хийцэй хээгээр чимэглэсэн. 

Хадгалах хугацаа: 0+4 хэмд 3 сар

550 гр
8000 ₮