Ээзгий

Ээзгий

Уламжлалт аргаар боловсруулсан ээзгий 

Хадгалах хугацаа: 0+4 хэмд 3 сар

550 гр
8000 ₮