Үхрийн Сээрний таташ

Үхрийн Сээрний таташ

Үхрийн махыг ангилж сээрний хэсгийг машинаар татсан котлет, хийхэд тохиромжтой

Хадгалах хугацаа:

1 кг
14000 ₮