Бүхэл үрийн гурил

Бүхэл үрийн гурил

Гурван төрлийн гурилыг хүний эрүүл мэндэд тустай найрлагаар шинэчилсэн технологиор савлан хэрэглээнд нэвтрүүлэв. 

Хадгалах хугацаа: 150 дээшгүй хэмд 60%-иас ихгүй чийглэг орчинд 12 сар

555 гр
1729 ₮