Овъёос /маалинг, наран цэцгийн үртэй/

Овъёос /маалинг, наран цэцгийн үртэй/

Овъёос 

Маалингын үр 

Наранцэцэгийн үр 

Үзэм

 

Хадгалах хугацаа: Хуурай сэрүүн нөхцөлд 6 сар

500 гр
5200 ₮