Хорхой ааруул

Хорхой ааруул

Уламжлалт аргаар боловсруулсан цагаан ааруул 

Хадгалах хугацаа:

550 гр
8000 ₮