Гурвалжин будааны гурил

Гурвалжин будааны гурил

Гурвалжин будааны гурилыг хүний эрүүл мэндэд тустай найрлагаар шинэчилсэн технологиор үйлдвэрлэн хэрэглээнд нэвтрүүлэв. 

Хадгалах хугацаа: 15 градусаас дээшгүй хэмд 60%-иас ихгүй агаарын чийглэг орчинд 12 сар

555 гр
2223 ₮