Хөх тарианы талхны гурил

Хөх тарианы талхны гурил

Хөх тарианы гурилыг хүний эрүүл мэндэд тустай найрлагаар шинэчилсэн технологиор үйлдвэрлэн хэрэглээнд нэвтрүүлэв. 

Хадгалах хугацаа: 15 градусаас дээшгүй хэмд 60%-иас ихгүй агаарын чийглэг орчинд 12 сар

555 гр
1976 ₮